Lipa kráľa Mateja

Lipa kráľa Mateja rastie v zámockom parku v Bojniciach a je majetkom Slovenského národného múzea – Múzea Bojnice. Zasadil ju Matúš Čák Trenčiansky v roku 1301, keď zomrel posledný kráľ z rodu Arpádovcov Ondrej III. Koruna stromu dosahovala priemer približne 36 metrov, konáre siahali do výšky 28 metrov a obvod kmeňa bol 12 metrov. Kráľ Matej Korvín (1458 – 1490), o ktorom je známe, že rád pobýval v Bojniciach, usporadúval pod lipou veľké hostiny a porady, o ktorých svedčia aj zachované kráľovské listiny datované v Bojniciach. Vďaka tomu sa stala známou ako Lipa kráľa Mateja.

Strom prežil bez ujmy aj kruté nájazdy Turkov a obdobie stavovských povstaní v 17. storočí. Roku 1969 bola lipa štátnou ochranou prírody vyhlásená za chránený prírodný výtvor. V 20.storočí bolo vykonaných niekoľko prác na záchranu lipy.

Bojnický zámok

Svätý mikuláš a vianoce na zámku 6. 12. 2018 – 5. 1. 2019

Sv. Mikuláš na zámku bude od 6.12. 2018 do 10.12. 2018.
Romantické priestory Bojnického zámku sa aj počas tohtoročných Vianoc zaplnia vôňou ihličia a leskom vianočných ozdôb. Múzeum pre návštevníkov pripravilo už tradične sviatočné prehliadky zámku.

Cenník:
Dospelý 1 osoba – 9€
Dôchodca nad 65 rokov – 7€
Študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26 – 5€
Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S – 5€
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov – 3,50€
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov – 1€
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov – zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS – zdarma

Príplatok za:
Použitie fotoaparátu – 2 €
Použitie videokamery – 5 €

Súťaž na scenár a réžiu festival zámockých príbehov 2019

Slovenské Národné Múzem -Múzem Bojnice vyhlasuje autorskú súťaž na scenár a réžiu podujatia Festival zámockých príbehov. Úlohou výhercu je vypracovanie literárneho a technického scenára, výber účinkujúcich, príprava choreografie, réžia podujatia, autorský dozor. Podujatie Festival zámockých príbehov s podtitulom „Romantický sen“ je pokračovateľom úspešného podujatia „Medzinárodný festival duchov a strašidiel“. Podujatie bude organizované na začiatku letnej turistickej sezóny a zasadené do priestorov NKP – Zámok Bojnice. Podujatie by malo vychádzať z architektonickej (vizionárskej) podstaty Bojnického zámku, ktorý má prívlastok najromantickejší zámok na Slovensku. Príbeh by mal byť ladený do tichého, dojemného, lyrického až snivého podania príbehu. Múzeum uprednostňuje divadelný útvar, kde sa historická realita bude vhodné a primerané prelínať prvkami empatickej fantázie a alegórie, ktoré využíva autentické prostredie Zámok a okolie 1, 971 02 Bojnice tel.: 046/5430 624, 633, e-mail: sekretariat@bojnicecastle.sk www.snm.sk, www.bojnicecastle.sk Bojnického zámku. Podujatie bude určené návštevníkom v rámci kultúrneho turizmu na Hornej Nitre. Sústreďovať sa má na romantické udalosti a príbehy z dejín zámku, ktoré v sebe skrývajú ladné motívy historických udalostí, legiend, povestí, v rámci voľnejšieho adaptovaného literárneho scenára. Cez romantiku, lyriku, nostalgiu, hudbu, dojatie i smiech má návštevníkom priblížiť históriu zámku a jeho bývalých, skutočných i legendárnych obyvateľov.

Viac info kliknite TU: Súťaž >>

Večerná prehliadka zámku

Netradičná, „Večerná prehliadka zámku“, s lektorom v dobovom kostýme, s výkladom o histórii zámku, občas iba pri svetle sviečky, obohatená o staré zámocké legendy, povesti a prekvapenie v Zlatej sále.

Trvanie prehliadky – 75 minút.
Minimálny počet návštevníkov v objednanej skupine je 15 osôb.
Návštevu je potrebné ohlásiť 3 pracovné dni pred plánovaným termínom.

Výklad v cudzom jazyku počas nočných prehliadok je bez poplatku.
Na nočnú prehliadku je potrebné sa dostaviť v stanovenom čase.
Objednávky (minimálne 15 osôb) adresujte na:
rezervacie@bojnicecastle.sk

Cenový výmer:

Prehliadka zámku
Jednotné vstupné / 1 osoba – 9 €
V mesiacoch júl a august zľava na vstupnom na nočné prehliadky pre dieťa a mládež do 18 rokov.
Dieťa a mládež do 18 rokov / len júl a august / 1 osoba – 6 €

Príplatok za:
Použitie fotoaparátu – 2 €
Použitie videokamery – 5 €

Bojnický zámok pre nevidiacich

SNM-Múzeum Bojnicie ponúka nevidiacim a slabozrakým návštevníkom možnosť návštevy zámku spojenej s prehliadkou makety s popiskami v Braillovom písme. Realizácia tohto projektu sa uskutočnila s finančnou podporou Štátneho fondu zdravia v rámci projektu „Národný program podpory zdravia – Rámcový prístup pri odstraňovaní informačných bariér a rozvoj informačných služieb pre zdravotne postihnutých“ a v spolupráci s Rehabilitačným strediskom pre zrakovo postihnutých v Levoči.

Vytvorením makety – modelu bojnického zámku zhotovenej v mierke 1:100, s popiskami v Braillovom písme označujúcich jednotlivé časti objektu, má možnosť i nevidiaca skupina návštevníkov získať hmatateľnú predstavu o architektonickej štruktúre stavby, ktorej atmosféru dotvára s ňou súvisiaci zvukový záznam. Smer prehliadky je na základe navigácie zvukovej nahrávky vedený zľava doprava.

Dramatické spracovanie záznamu v podobe hlasu pána Machatu, či doplňujúcich zvukových a hlasových kulís, ktoré sú v každej časti nahrávky uvádzané hlasom rozprávača a jeho navigáciou v konkrétnej časti modelu zámku pre lepšiu orientáciu v objekte, ponúka zároveň priestor vlastným predstavám návštevníkov. V globále ide o umelecké podanie kompletnej histórie objektu pôvodného stredovekého hradu, obohatenej o tie najzaujímavejšie legendy, povesti, či životné osudy jeho najznámejších majiteľov.

Celková dĺžka nahrávky je 45 minút. Model zámku je situovaný v interiéri zámockej kaplnky na II. hradnom nádvorí. Po vypočutí nahrávky majú nevidiaci návštevníci možnosť podľa záujmu aj s vodiacim psom absolvovať i prehliadkovú trasu múzea so sprievodcom.

Rezervácie prijímame telefonicky na čísle: 046/5430 624, 633 alebo mailom na: rezervacie@bojnicecastle.sk.

Chcete zažiť rozprávkovú svadbu na zámku??

Vydávajte sa ako princezné kedysi na zámku, veď kedy inokedy sa stať obletovanou princeznou v dlhých šatách, než na vlastnej zámockej svadbe.

Počas svadby bude na vás dýchať nevšedné prostredie dávnej minulosti, ktoré spraví z vašej romantickej svadby nezabudnuteľnú spomienku. Ak výnimočnosť, či vkus sú pre vás priority, v tom prípade historické prostredie zámku je pre vás ten správny výber pre udalosť, akou je SVADBA

Svadba na Bojnickom zámku – svadba ako z rozprávky, ktorú možno prežiť len u nás.

Trblietavá nádhera Zlatej sály predurčuje tento najreprezentatívnejší priestor na umocnenie najvýznamnejšieho okamihu v živote ľudí, zväzku manželského. Pod zlatým anjelským stropom povedia svoje „ÁNO” snúbenci z krajín celého sveta. Vymenia si snubné prstienky a bozkom spečatia svoju lásku, ktorá ich bude sprevádzať po celý život.

Cenový výmer:
Svadobný obrad – 332,00 €
Svadobný obrad, ak jeden zo snúbencov je občanom Bojníc (zľava 40%) – 199,20 €
Svadobný obrad, ak obaja snúbenci sú občania Bojníc (zľava 60%) – 132,80 €

Postup:
1. Navštívte Matričný úrad Bojnice, kde si zarezervujete vhodný termín.

Matričný úrad Bojnice
Sládkovičova 1
972 01 Bojnice

E-mail: matrika@bojnice.sk
Telefón: 00421 / 46 / 512 16 07
O ostatných správnych poplatkoch sa informujte na Matričnom úrade v Bojniciach.

Lipa krála mateja
Lipa kráľa Mateja rastie v zámockom parku v Bojniciach a je majetkom Slovenského národného múzea – Múzea Bojnice. Zasadil ju Matúš Čák Trenčiansky v roku 1301, keď zomrel posledný kráľ z rodu Arpádovcov Ondrej III. Koruna stromu dosahovala priemer približne 36 metrov, konáre siahali do výšky 28 metrov a obvod kmeňa bol 12 metrov. Kráľ Matej Korvín (1458 – 1490), o ktorom je známe, že rád pobýval v Bojniciach, usporadúval pod lipou veľké hostiny a porady, o ktorých svedčia aj zachované kráľovské listiny datované v Bojniciach. Vďaka tomu sa stala známou ako Lipa kráľa Mateja.

Strom prežil bez ujmy aj kruté nájazdy Turkov a obdobie stavovských povstaní v 17. storočí. Roku 1969 bola lipa štátnou ochranou prírody vyhlásená za chránený prírodný výtvor. V 20.storočí bolo vykonaných niekoľko prác na záchranu lipy.

Fotenie v historických kostýmoch

Radi by ste si z návštevy Bojníc odniesli pamiatku z dávnych čias Bojníc?
Čo tak sa vyfotiť v dobových kostýmoch a odniesť si originálny darček domov!
Je možné objednať si individuálny termín fotenia

Cenník:
Zapožičanie kostýmu na fotografovanie (cca 15 minut):
1 osoba – 6,00 €
2 osoby – 11 €
3 osoby – 15 €

Vyhotovenie jednej fotografie 10 x 15 cm na počkanie – 2,50 €

Kontakt:
Telefón: +421 908 307 832
Web: https://foteniekostymybojnice-sk.webnode.sk/

Múzeum praveku

Bojnice sú považované za klenot pravekých dejín, najvzácnejšiu lokalitu sídla neandertálskeho pračloveka na území Slovenska. Múzeum praveku, ktoré sa nachádza na pôvodnom mieste, ktoré v praveku neandertálci osídlili (areál travertínovej Prepoštskej jaskyne), približuje zaujímavou formou ich život: aké kamenné nástroje si dokázali vyrobiť, čo jedli, aké lovili zvieratá, čo si obliekali, ako si delili v pravekej tlupe prácu, aby prežili…

Kžadoročne je pripravovaný v Múzeu praveku pre milovníkov dávnej histórie zaujímavý program (Veľká noc v praveku, nočné prehliadky za svetla horiacich fakieľ, vzdelávací program pre školy…). Vitajte v praveku – v dobe, kedy sa každý deň tvrdo zápasilo o holý život…

22. október 2018 – marec 2019 zatvorené

Cenník:

– deti do 3 rokov, jeden doprovod ZŤP zdarma (platí pre dennú prehliadku)
– deti a mládež 4 – 18 rokov, študenti denné štúdium, ZŤP 3,- €
– dospelí 4,- €
– nočná prehliadka s lektorom pri svetle horiacich fakieľ: deti do 3 rokov zdarma, 4 – 15 rokov 5,- €, ostatní 6,- €
– školské zájazdy žiaci 3,- € (prehliadka so sprievodným lektorským výkladom)
– vzdelávací interaktívny program pre školy Praveké tvorivé dielne 3,50 €