Kultúra

Bojnický kračún

Bojnický Kračún Posledný predvianočný víkend Bojnice už po 5.krát ožijú tradičným podujatím Bojnický Kračún, s hudobným i divadelným programom, tradičnými vianočnými trhmi a gastro špecialitami. Festival zimného slnovratu ako slovansko-prírodná slávnosť s...

Centrum voľného času JUNIOR Bojnice

Obetujme deťom čas, vráti sa nám” Vyplnenie voľného času detí mimoškolskými aktivitami - počítače, tanec, výtvarná, jazykové, literárno-dramatické krúžky. Bojničan majstrom sveta v šachu fotoŽiak Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi a zároveň člen CVČ JUNIOR...

Galéria Velvet

Umelecky vysoko kvalitná galéria v centre mesta pravidelne prezentuje tvorbu súčasných moderných slovenských i zahraničných umelcov. Predstavuje diela popredných i (zatiaľ) menej známych autorov a zároveň ponúka kvalitné drobné úžitkové umenie....

Základná umelecká škola bojnice

ťZUŠ Bojnice poskytuje základné umelecké vzdelávanie v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno dramatickom odbore. Máte záujem prihlásiť svoje dieťa? Prihláste saZUŠ pozýva

Kultúrne centrum Bojnice

Kultúrne centrum Bojnice je príspevková organizácia mesta Bojnice, ktorá sa zaoberá organizovaním koncertnej a divadelnej činnosti, výstav, vzdelávacích, informačným a propagačných podujatí a prevádzkovanie kina. Spolupracuj na rozvoji turizmu, v oblasti kultúry a...