Kultúrne centrum Bojnice je príspevková organizácia mesta Bojnice, ktorá sa zaoberá organizovaním koncertnej a divadelnej činnosti, výstav, vzdelávacích, informačným a propagačných podujatí a prevádzkovanie kina. Spolupracuj na rozvoji turizmu, v oblasti kultúry a mimoškolského vzdelávania s rôznymi organizáciami a združeniami na Slovensku i zahraničí.

KONTAKT
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
Hurbanovo námestie 19/41
972 01 Bojnice

Tel.: 046/543 09 80
kcb@bojnice.sk

PREDAJ VSTUPENIEK
pondelok až piatok od 7.30 do 15.00 h

obedná prestávka od 11.30 do 12.00 h

v kancelárii KC Bojnice
(vchod pri reštaurácii Muzika)

elena.laurencikova@bojnice.sk
kcb@bojnice.sk
tel.: 046/543 09 80
mobil: 0910 914 688

Pripravované akcie